Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

I piątek lutego z udziałem ks. J. Gawła

W I piątek lutego Sercańska Wspólnota Świeckich gościła krajowego moderatora SWŚ księdza Józefa Gawła. Ksiądz Józef najpierw przewodniczył Eucharystii a następnie wziął udział w spotkaniu formacyjnym. I piątek miesiąca jest dla tej wspólnoty dniem szczególnej modlitwy przy Bożym Sercu i formacji.

Ks. Kardynał Nagy z SWŚ

Sercańska Wspólnota Świeckich przeżywała dziś wielką radość, bowiem na naszym pierwszopiątkowym spotkaniu był kard. Stanisław Nagy. Poczuliśmy się wyróżnieni obecnością tak zacnego gościa a przy tym przyjaciela Sługi Bożego Jana Pawła II.

Spotkanie z przełożonym generalnym Zgromadzenia Księży Sercanów

W czerwcu przebywał w Polsce przełożony generalny Zgromadzenia Księży Sercanów O. José Ornelas Carvalho. Ojciec Generał przybył z Rzymu, by odwiedzić poszczególne domy zakonne Księży Sercanów na terenie Polski. Będąc w naszej parafii spotkał się z Sercańską Wspólnotą Świeckich.

Sercańscy Tercjarze

Dziś, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, ponad dwadzieścia osób z naszej parafii zostało przyjęte do Sercańskiej Wspólnoty Świeckich. Aktu włączenia dokonał ksiądz Józef Gaweł - Moderator Krajowy SWŚ.

Od najdawniejszych czasów, przy wspólnotach zakonnych męskich czy żeńskich gromadzili się ludzie świeccy chcący żyć pewnym charyzmatem. Przykładem tego może być Trzeci Zakon św. Franciszka. Wierni świeccy pragnęli bowiem uczestniczyć w dobrach duchowych, pozostawionych przez poszczególnych zakonodawców.

Strona 5 z 5
Sercańska Wspólnota Świeckich

Sercańska Wspólnota Świeckich

"Pozostawiam wam największy skarb Najświętsze Serce Jezusa"
O. Leon Dehon

Znak SWŚ1.Charyzmat ruchu. Sercańska Wspólnota Świeckich (SWŚ) jest ruchem apostolskim, który prowadzi swoją działalność pod kierownictwem i w zależności od Polskiej Prowincji Księży Sercanów. Gromadzi ona ludzi świeckich, którzy przyjmując sercańską duchowość i misję jako fundament swojego życia, pragną aktywnie włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji - budowania Królestwa Serca Jezusowego w świecie.

Więcej…

Świadectwo Eweliny

W moim życiu otrzymałam wiele Łask od Miłosiernego Boga. Pragnę się podzielić świadectwem jak Bóg prowadzi mnie poprzez życie, obdarza swą Miłością i troską.

Spoglądając na własne życie, widzę jak wiele wydarzeń jest nieprzypadkowych i jak Boża Opatrzność czuwa nade mną, prowadzi mnie, wskazuje właściwą drogę. Zwłaszcza wówczas, gdy przeżywałam w swym życiu różne momenty trudne, chwile pustki, samotności, ciemności, chwile gdy gubiłam właściwą drogę, Pan Jezus zawsze szukał mnie jak swej zagubionej owcy.

Więcej…

SWŚ w naszej parafii

Spotkania Sercańskiej Wspólnoty Świeckich odbywają się w I piątki miesiąca po Mszy św. wieczornej.
Opiekunem duchoweym jest ks. Jerzy.Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa