Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Pierwszy Piątek miesiąca marca 2011 roku

Godzina 18. Mszę świętą celebrował ks. proboszcz Sławomir. Liturgię: czytanie, modlitwę wiernych, dary ofiarne jak w każdy piątek przygotowała SWŚ. Słowo Boże wygłosił ks. proboszcz. Myślą przewodnią kazania była: „Miłość, która przełoży się na czyny codzienne”.

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Dzień szczególny i radosny, pełen nadziei: Dzień Ofiarowania Pańskiego, Dzień Matki Bożej-w Polsce zwanej Gromniczną. SWŚ jest wspólnotą żywego Kościoła. Dbamy o rozwój naszej wiary poprzez modlitwę, rozmowy.

Pierwszy Piątek miesiąca listopada 2010 roku

Po Mszy świętej wieczornej Krajowy Moderator Sercańskiej Wspólnoty Świeckich ks. Józef Gaweł wygłosił do naszej wspólnoty konferencję. Jej temat brzmiał: „ Uczciwość i postępowanie wobec kapłanów i Kościoła Świętego „. Następnie odbyło się wspólne spotkanie. Na powitanie w imieniu SWŚ Irena zawołaniem „ Króluj nam Chryste” przywitała ks. Józefa Gawła i ks. Sławomira Knopika.

Uroczyste Spotkanie

Z okazji 20-tej rocznicy profesji zakonnej ks. proboszcza Sławomira Knopika-opiekuna duchowego naszej wspólnoty, ks. Bogusława Pociaska- pierwszego opiekuna wspólnoty, ks. Sławomira Kamińskiego-z Nowicjatu w Stopnicy. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania księży jubilatów

Strona 3 z 5
Sercańska Wspólnota Świeckich

Sercańska Wspólnota Świeckich

"Pozostawiam wam największy skarb Najświętsze Serce Jezusa"
O. Leon Dehon

Znak SWŚ1.Charyzmat ruchu. Sercańska Wspólnota Świeckich (SWŚ) jest ruchem apostolskim, który prowadzi swoją działalność pod kierownictwem i w zależności od Polskiej Prowincji Księży Sercanów. Gromadzi ona ludzi świeckich, którzy przyjmując sercańską duchowość i misję jako fundament swojego życia, pragną aktywnie włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji - budowania Królestwa Serca Jezusowego w świecie.

Więcej…

Świadectwo Eweliny

W moim życiu otrzymałam wiele Łask od Miłosiernego Boga. Pragnę się podzielić świadectwem jak Bóg prowadzi mnie poprzez życie, obdarza swą Miłością i troską.

Spoglądając na własne życie, widzę jak wiele wydarzeń jest nieprzypadkowych i jak Boża Opatrzność czuwa nade mną, prowadzi mnie, wskazuje właściwą drogę. Zwłaszcza wówczas, gdy przeżywałam w swym życiu różne momenty trudne, chwile pustki, samotności, ciemności, chwile gdy gubiłam właściwą drogę, Pan Jezus zawsze szukał mnie jak swej zagubionej owcy.

Więcej…

SWŚ w naszej parafii

Spotkania Sercańskiej Wspólnoty Świeckich odbywają się w I piątki miesiąca po Mszy św. wieczornej.
Opiekunem duchoweym jest ks. Jerzy.Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa