Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Imieniny ks. Wojciecha - Sercanie Płaszów 2024
Zwiastowanie 2024 - Sercanie Płaszów
Wielki Piątek 2024 - Sercanie Płaszów 2024
Zwiastowanie 2024 - Sercanie Płaszów
Wielki Piątek 2024 - Sercanie Płaszów 2024
Wielki Czwartek 2024 - Sercanie Płaszów
Droga Krzyżowa ulicami Płaszowa - Sercanie Płaszów 2024
Niedziela Palmowa - Sercanie Płaszów 2024
Recto Tono - Droga Krzyżowa z pieśnią pasyjną 2024 - Sercanie Płaszów
Błogosławieństwo lektorów 2024 - Sercanie Płaszów
Rekolekcje wielkopostne - Sercanie Płaszów 2024
10 lat Matecznika - Sercanie Płaszów 2024
Wieczór kolęd z Recto Tono - Parafia Sercanów - Kraków Płaszów 2024
Wojciecha 2024
Zwiastowanie 2024
Fatima 2024
Pielgrzymka do Portugalii
Zwiastowanie 2024
Zwiastowanie 2024
Dzień Świętości Życia
Wielki czwartek 24
Wielki Czwartek 2024
Msza Święta Wieczerzy Pańskiej
Droga Krzyżowa z pieśnią pasyjną
Droga Krzyżowa
z pieśnią pasyjną
w wykonaniu chóru Recto Tono
Błogosławieństwo lektorów 2024
Błogosławieństwo Lektorów
(Ministrantów Słowa Bożego)
Wieczór kolęd 2024
Wieczór kolęd
z chórem Recto Tono

Kim są Mężczyźni Świętego Józefa?

W dzisiejszych czasach istnieje wiele przeszkód na drodze wiary, ale Mężczyzna Świętego Józefa to człowiek, który szuka Pana w swoim życiu: (Jer 29,13) “Będzie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, kiedy będziecie Mnie szukać z całego serca”. Nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby pokazać nam Bożą Miłość i tak odkrywamy naszą rolę jako mężczyzn, którzy dostrzegają potrzeby inne niż poszukiwanie mocy i przywilejów (Łk 22,25n.). Jednak to wezwanie nie jest ciężarem złożonym własnych barkach, jako mężczyźni otrzymujemy wsparcie od towarzyszy którzy "wspierają się nawzajem i wzajemnie się budują" (1Tes 5,11) i trwają w Bogu(Jan 15). W rezultacie Mężczyzna Świętego Józefa jest spełniony przez odkrywanie radości życia Bożego w celach, jakie odkrywa dla swojego życia (Kol. 1,9-12). W skrócie: jak św. Józef był najbliższym człowiekiem Jezusa, tak my staramy się być ludźmi, którzy zobowiązują się wobec Jezusa Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela.

Mężczyźni Świętego Józefa to katolicka sieć mężczyzn, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi Chrystusowi.

Zaproszenie:

Zapraszamy mężczyzn do zaakceptowania poniższych obietnic jako najlepszych dla ich życia:

 1. Poświęć życie dla Pana i uczyń Go pierwszym we wszystkich dziedzinach swojego życia... Uczestnicz w niedzielnej Eucharystii wraz ze swoją rodziną.
 2. Wzrastaj w chrześcijańskim uczniostwie... Rozwijaj modlitwę osobistą i uczestnicz w Eucharystii także częściej (w dni powszednie).
 3. Żyj w Prawości i Uczciwości... Korzystaj regularnie z Sakramentu Pojednania.
 4. Bądź wierny Chrześcijańskiemu Powołaniu... Módl się, spędzaj czas z rodziną, ustaw priorytety i zapewnij równowagę w swoim życiu.
 5. Spotykaj się regularnie z braćmi by się wzajemnie wspierać… Zbieraj się razem z nimi na konferencjach, okresowych spotkaniach, rekolekcjach.

Zapraszamy…

 • …mężczyzn do pogłębienia życia w powołaniu poprzez zobowiązanie się wobec Jezusa do udziału w parafialnych posługach dla mężczyzn i małych grupek.
 • …mężczyzn do zaakceptowania Wielkiego Wezwania do czynienia uczniów ze wszystkich narodów "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,19-20)
 • …mężczyzn do budowania lokalnych posług dla mężczyzn, wspierania i modlitwy za pasterza i służenia w parafii własnymi obdarowaniami.
 • …mężczyzn do budowania jedności Chrześcijan pomimo różnic denominacyjnych, etnicznych i rasowych
 • …mężczyzn do dzielenia się Dobrą Nowiną i stania się świadkiem Jezusa Chrystusa w środowiskach, w których żyją na codzień.
 • …mężczyzn do stawania się służącymi liderami dla realizacji planu pastoralnego Mężczyzn Świętego Józefa. Plan prowadzi nas do proponowania spotkań dla mężczyzn w każdej parafii naszej diecezji.

Zapraszamy Mężczyzn Świętego Józefa do udziału w odpowiedzialności za rozwój innych mężczyzn poprzez:

 • Stawanie się częścią grup koordynacyjnych tworzących grupy dla mężczyzn
 • Podejmowanie się prowadzenia grupki we własnej parafii
 • Stawanie się ambasadorem formowania grup Mężczyzn Świętego Józefa w swoim regionie

Jeśli chcesz możesz do nas dołączyć. Jesteśmy też w naszej parafii spotykamy się w czwartą środę miesiąca.

Rozpoczynamy Mszą Św. o godz. 18.00 w intencji mężczyzn z naszej parafii , a później spotykamy się w grupkach.

Więcej na stronie: mezczyzni.net

Poniżej zamieszczamy linki do istotnych informacji z życia parafii. Jeśli ich nie widzisz kliknij [ TU ]

Ostatnie zdjęcia

Dróżkami do Pana Jezusa

Dróżkami do Pana Jezusa
3 maja 2024

Imieniny ks. Wojciecha 2024

Imieniny ks. Wojciecha
21 kwietnia 2024

Imieniny ks. Proboszcza 2024

Imieniny ks.Proboszcza
14 kwietnia 2024

Zwiastowanie 2024

Zwiastowanie 2024
8 kwietnia 2024

Wielki Piątek 2024

Wielki Piątek 2024
29 marca 2024


Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa