Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Wielkopostny Dzień Skupienia Ruchu Equipes Notre-Dame

Equipes Notre Dame – Ekipy naszej Pani – to Międzynarodowy Ruch Duchowości Małżeńskiej skupiający Małżonków, których pragnieniem jest wspólnie dążyć do świętości.
9 marca 2019 roku Sektor Małopolska A END przeżywał swój Wielkopostny Dzień Skupienia. Na to wyjątkowe spotkanie My - Małżonkowie Ekip przybyliśmy licznie, aby móc wejść w czas Wielkiego Postu, zanurzając się w ciszę, modlitwę i pochylając się nad tajemnicą sakramentu małżeństwa. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni Goście z Parafii Matki Bożej Fatimskiej oraz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Equipes Notre-Dame - ruch duchowości małżeńskiej

„Paro ludzka, ukochane stworzenie Boże, uprzywilejowany świadku Boży, czy rozumiesz dlaczego jesteś tak droga Bogu wśród wszystkich stworzeń, czy rozumiesz ogromną nadzieję jaką Bóg w tobie pokłada? Jesteś nosicielem Bożej reputacji, Bożej chwały, jesteś dla wszechświata największym powodem nadziei, ponieważ jesteś miłością”.

(Ks. Henri Caffarel)

Equipes Notre-Dame - Ruch duchowości małżeńskiej

Equipes Notre-Dame logoNa niwie Kościoła istnieje wiele ruchów i wspólnot religijnych. Wśród takich, w których duszpasterstwo małżeństw zajmuje miejsce szczególne jest ruch Equipes Notre-Dame, będący ruchem duchowości małżeńskiej, który w specyficzny sposób wpisuje w swój charyzmat sprawy posłannictwa małżonków: przyjąć świadomie otrzymaną w sakramencie małżeństwa zdolność do Bożego życia (por. KKK 1131).

Celem Equipes Notre-Dame jest pomagać małżeństwom chrześcijańskim w odkrywaniu wszystkich wymiarów sakramentu małżeństwa i życiu nimi w wierności nauczaniu Kościoła. Członkami ruchu są małżeństwa chrześcijańskie złączone sakramentem małżeństwa, zgadzające się realizować w życiu cele i metody ruchu określone w Karcie Equipes Notre-Dame. Pragną być wszędzie misjonarzami Chrystusa, kompetentnymi w działaniu i przygotowanymi, aby odpowiedzieć na apel swoich biskupów i kapłanów.

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa