Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Artykuły Caritas

Wyobraźnia Miłosierdzia

Dziękujemy serdecznie parafianom za wszelkie dary złożone dla potrzebujących w ostatnim czasie. Dzięki waszej serdeczności udało się zorganizować przez Caritas 90 paczek o wartości blisko 150 zł.

O Caritas w skrócie

Parafialny Zespół Charytatywny - Caritas

Logotyp Caritas

Od wiosny 2001 roku w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie działa Parafialny Zespół Caritas. Jest to niewielka grupa ludzi dobrej woli, która przejęła na siebie zadanie niesienia konkretnej pomocy osobom potrzebującym na terenie naszej parafii. Powołał go poprzedni Proboszcz naszej parafii, ksiądz Andrzej Gruszka SCJ, po jego odejściu zespołem opiekował się ksiądz Kazimierz Wojtowicz a obecnie ksiądz Bartosz Mrozek SCJ.

Nasze dokonania

Dotychczas Parafialny Zespół Caritas przeprowadził następujące inicjatywy:

  1. Każdego roku przed Świętami Bożego Narodzenia członkowie Parafialnej Caritas prowadzą sprzedaż świec Caritas, kartek świątecznych, lampionów adwentowych i innych ozdób i akcesorów bożonarodzeniowych. Ponadto organizowana jest zbiórka darów ( art. spożywczych i środków czystości) od parafian. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży kupowane są produkty spożywcze i przygotowywane paczki dla rodzin wielodzietnych i najbardziej potrzebujących. W paczkach nie brak również świecy Caritas, życzeń oraz opłatka – symbolu jedności i modlitewnej pamięci. W poszczególnych latach w ten sposób obdarowywanych jest około 17 do 40 rodzin, w tym około 100 – 24 dzieci w wieku szkolnym.
  2. Podobnie przed Świętami Wielkanocnymi organizowana jest sprzedaż baranków, palm, kartek świątecznych oraz zbiórka produktów spożywczych i środków czystości – daru serca od parafian dla najbardziej potrzebujących. Przygotowywane i rozwożone są paczki dla około 50 rodzin. Dodatkowo przed świętami z życzeniami, barankiem i babką wielkanocną docieramy do grupy około 50 chorych, odwiedzanych przez kapłanów w każdy pierwszy piątek miesiąca.
  3. Zespół Parafialny Caritas liczy niewiele osób i to w większości pracujących a mimo to od czasu do czasu organizuje również inne akcje, których celem jest niesienie pomocy potrzebującym.

Radość potrzebujących

Miłość jest  służbą  , którą  Kościół pełni   wychodząc naprzeciw cierpieniom  i potrzebom ludzi ; potrzebom  duchowym i materialnym. 

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa